OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. –isp., 79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

TRAVELANA d.o.o. -PUTNIČKA AGENCIJA
Andrije Medulića 8, 51 000 Rijeka

ili na e-mail adresu: travelana@ri.t-com.hr. Ova e-mail adresa je zaštićena od spam-a.

odnosno na telefax broj: +385 / (0)51 / 335 -562

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

VAŽNA NAPOMENA: Molimo da uz prigovor obavezno navedete Vaše ime i prezime, te adresu za dostavu odgovora.

 

 

preuzmi brošuru